Forsvarets elitesoldater skal ind i politiet.

Det ville være smart/praktiks at tilbyde alle de soldater, som er færdige med at være i jægerkorpset og fra frømandskorpset, et specialkursus som politibetjente og så kunne de komme i PETs Aktionsstyrke. Det ville være et stort plus for politiet, befolkningen og dem selv.

Medicinsk cannabis

Og jeg der troede, at læger var selvstændig tænkende mennesker.

Fra Jyllands-posten.

” Læger frarådes at udskrive cannabis til deres patienter i forsøgsordning

For ringe videnskabelig dokumentation, lyder begrundelsen.

Sådan vil svaret lyde hos de fleste praktiserende læger, når patienter efter nytår møder op i konsultationen i håb om at få udskrevet medicinsk cannabis på recept f.eks. for at dæmpe deres smerter som led i et landsdækkende forsøg,”