Klimaproblemer?

I 1987 rundede vi fem milliarder mennesker på kloden. Nu nærmer vi os otte
I dag den 11. juni blev i 1987 markeret som ‘Day of Five Billion’, hvor kloden rundede fem milliarder indbyggere.
Siden 1989 har dagen været markeret af FN som World Population Day – på dansk kaldet international befolkningsdag.

Nu, 32 år efter, nærmer vi os svimlende otte milliarder mennesker, og problemerne tårner sig op.
Overbefolkning, klimakrise og migration, blot for at nævne nogle.
Nok en eftertanke værd på denne dag.
Og for 45 år siden var der i Danmark 50 % af, hvad der er i dag.
Er det et problem?
Er det med til at give klimaproblemer?

Forsvarets elitesoldater skal ind i politiet.

Det ville være smart/praktiks at tilbyde alle de soldater, som er færdige med at være i jægerkorpset og fra frømandskorpset, et specialkursus som politibetjente og så kunne de komme i PETs Aktionsstyrke. Det ville være et stort plus for politiet, befolkningen og dem selv.

Medicinsk cannabis

Og jeg der troede, at læger var selvstændig tænkende mennesker.

Fra Jyllands-posten.

” Læger frarådes at udskrive cannabis til deres patienter i forsøgsordning

For ringe videnskabelig dokumentation, lyder begrundelsen.

Sådan vil svaret lyde hos de fleste praktiserende læger, når patienter efter nytår møder op i konsultationen i håb om at få udskrevet medicinsk cannabis på recept f.eks. for at dæmpe deres smerter som led i et landsdækkende forsøg,”